PREKYBOS TAISYKLĖS

Užsakymo pateikimas

Užsakymas nėra laikomas pateiktu, kol jis nepatvirtinamas raštu iš pardavėjo pusės. Visi papildymai, pakeitimai ar žodiniai susitarimai turi būti patvirtinti raštu, kad jie įsigaliotų.

Kainos

Visos kainos yra EXW, Lietuva. Pateikiamos kainos apskaičiuojamos remiantis dabartinėmis gamybos sąnaudomis. Jei šios kainos kinta dėl medžiagų ar darbo sąnaudų pokyčių, mes pasiliekame teisę apskaičiuoti pristatymo dieną galiojančias kainas.

Pristatymas

Pristatymas mokamas Kliento rizika.

Mokėjimo sąlygos

Mokėjimą atlikti galima 2 būdais:

1. Iš karto sumokamas visas mokestis

2. Padaromas dalinis mokėjimas: sumokama pusę sumos pateikus užsakymą ir kitą pusė, kai užsakymas yra parengtas (likusią pinigų sumą reikia sumokėti prieš pristatymą).

Atkreipkite dėmesį: jei pirkėjas atšaukia užsakymą užstato suma nėra grąžinama. Transportavimo paslaugos gali būti organizuojamos pačio kliento.

Pristatymo laikotarpis

Pagal jūsų poreikius ir specialius pasiūlymus kiekvieno užsakymo pagaminimo ir pristatymo terminas derinamas atskirai. Visi daiktai gaminami Lietuvoje. Mes garantuojame kokybišką pristatymą pirkėjams nurodytu adresu.

Jei turite ypatingų prekių pristatymo poreikių – datos ar vietos atžvilgiu prieš darydami užsakymą susisiekite su mumis.

 

UAB „METALITAS“ nėra atsakingi už bet kokią nesėkmę, kurią sukelia aplinkybės, nepriklausančios nuo jų kontrolės.

 

Garantijos

Visi mūsų gaminiai turi 2 metų garantiją. Gaminiai turi būti patikrinti, o trūkstami daiktai ar žala turi būti pranešta per 14 d.d. Jei prekės buvo sugadintos, susisiekite su mumis ir siųskite nuotraukas ir / arba vaizdo įrašą apie sugadintą dalį. Jei daiktas sugadintas dėl mūsų kaltės, mes pakeisime sugadintą komponentą arba dalinai kompensuosime patirtus nuostolius.

Garantiniu laikotarpiu neatlyginamos žalos, kurios atsiranda nesilaikant saugos, surinkimo ir naudojimo instrukcijų bei natūraliam nusidėvėjimui.

Produkto kūrimo užsakymai

Užsakymams, kurių įgyvendinimas reikalauja specialių produktų kūrimo darbų, Pirkėjas neturi įsigyti jokių išradėjų teisių į sukurtus produktus ar prietaisus, naudojamus minėtų produktų gamybai, net jei jis prisidėjo prie plėtros išlaidų, nebent būtų susitarta kitaip.

Apsaugos sąlyga

Dabartinės pardavimo sąlygos yra visų pristatymų pagrindas. Bet kokios kitos Bendrosios sąlygos ar pristatymo sąlygos taikomos tik tuomet, jei mes jas raštu aiškiai patvirtinome.